Ετικέτα: παιδιά σχολείων της Άρτας έστειλαν σήμερα το μήνυμα του εθελοντισμού στα πλαίσια της πανελλαδικής δράσης »Let’s do it»΄.