Ετικέτα: Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΟ ΤΗ 86η ΔΕΘ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 21 ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ