Ετικέτα: ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΡΤΑΣ