Ετικέτα: ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ”ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”