Ημερίδα για τις Αναπτυξιακές Πολιτικές και τις μορφές ελέγχου.

0
120

Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αναπτυξιακές Πολιτικές και μορφές ελέγχου ήταν το θέμα της Ημερίδας που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Π.Δ.Ε και το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.