11 προγράμματα για 88.500 θέσεις εργασίας.

0
82

11 νέα προγράμματα που αναμένεται να προκηρυχθούν στο Α’ τρίμηνο του 2019 σχεδιάζει να υλοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας.Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατ.500 χιλ. ευρώ και θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους.