Να επαναλειτουργήσει ο θεσμός του «αγροτικού” ζητά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε

0
16

Να επαναλειτουργήσει ο θεσμός του «αγροτικού” για τους γεωτεχνικούς ζητά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε , με επιστολή του προέδρου του ΔΣ. στον υπουργό Αγρ.Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου. Ο συγκεκριμένος θεσμός αφορά στην απασχόληση των νέων γεωτεχνικών για λόγους πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.