Να επαναλειτουργήσει ο θεσμός του «αγροτικού» ζητά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε

0
81

Να επαναλειτουργήσει ο θεσμός του «αγροτικού» για τους γεωτεχνικούς ζητά το ΓΕΩΤ.Ε.Ε , με επιστολή του προέδρου του ΔΣ. στον υπουργό Αγρ.Ανάπτυξης Ευάγγελο Αποστόλου. Ο συγκεκριμένος θεσμός αφορά στην απασχόληση των νέων γεωτεχνικών για λόγους πρακτικής άσκησης σε υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.