Ανησυχητικά τα στοιχεία έρευνας για τις αιτίες πρόκλησης των τροχαίων ατυχημάτων.

0
86

Το αλκοόλ θεωρείται η συχνότερη και σημαντικότερη αιτία πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων σε ποσοστό 90% σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε σε πόλεις της Δυτικής Ελλάδος,το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς σε συνεργασία με τη «Γέφυρα Α.Ε». Τα στοιχεία αναλύθηκαν διεξοδικά κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.