Την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων προωθεί η κυβέρνηση.

0
48

Την αξιοποίηση της Γεωθερμίας προωθεί η Κυβέρνηση,συνδέοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης των γεωθερμικών πεδίων με τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Στην Ήπειρο δίνεται έμφαση στην αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων Συκεών και Κόνιτσας.