Παράδοση μελετών πράσινων σημείων στους Δήμους από τη Περιφέρεια Ηπείρου.

0
80

Παραδόθηκαν από τη Περιφέρεια Ηπείρου στους Δήμους,οι ολοκληρωμένες οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης για τα κεντρικά πράσινα σημεία ,η υλοποίηση και λειτουργία των οποίων προβλέπεται στον εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.