Τα προσωπικά δεδομένα πυλώνας για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0
92

Ο Ιατρικός Σύλλογος Άρτας πραγματοποίησε Ημερίδα με θέμα τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων,το οποίο αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.