Στην Άρτα μέσω του Erasmus μαθητές και εκπαιδευτικοί από τέσσερις άλλες χώρες.

0
265

Μαθητές και καθηγητές από σχολεία της Ιταλίας,Ισπανίας,Ρουμανίας και Κροατίας υποδέχθηκε το 4ο Λύκειο Άρτας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus. Το θέμα που υλοποιείται αφορά τις κοινωνικές διακρίσεις και έχει ως τίτλο Nevetland…Make it real.