«Επιδρομή» αγριογούρουνων σε καλλιέργειες στα χωριά του κάμπου της Άρτας.

0
102

Εκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας» αλλά και ελεγχόμενη κάρπωση περιλαμβάνει η απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει στην αγροτική οικονομία από το μεγάλο αριθμό αγριογούρουνων. Το Υπουργείο στοχεύει με τις συγκεκριμένες ενέργειες να δοθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται σε πολλές περιοχές της χώρας.