Εγκρίθηκε ομόφωνα η μίσθωση κτιρίου για την στέγαση πασχόντων από άνοια.

0
77

Η ενίσχυση των κοινωνικών δομών απασχόλησε τη συνεδρίαση του Δ.Σ Αρταίων. Στόχος η εξεύρεση χώρου για τη στέγαση κοινωνικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα που πάσχουν από άνοια.