Ένταξη στο Ε.Σ.Π.Α του Δημοτικού Σχολείου Πηγών.

0
31

Εγκρίθηκε η μετατροπή του υφιστάμενου Δημοτικού Σχολείου Πηγών Άρτας σε Ενεργειακό πολιτιστικό κέντρο και παιδικής χαράς συνολικής δαπάνης 420.000 ευρώ.