Πρόταση αγώνα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Πρόταση για 48ωρο αγωνιστικής δράσης και απεργίας στις 10 και 11 Ιανουαρίου καταθέτουν πρωτοβάθμια σωματεία και Εργατικά Κέντρα μεταξύ των οποίων το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων-Πρέβεζας και Αγρινίου με συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης ενάντια στις αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται.