Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας επιβραβεύει και προβάλλει ερευνητικό έργο του ΤΕΙ Ηπείρου.

0
14

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας επιβραβεύει και προβάλλει στη Δ.Ε.Θ ως ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά έργα το «Πράσινο Χοιρινό Κρέας» του ΤΕΙ Ηπείρου.