70 εκατομμύρια ευρώ στις Περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών.

0
68

Ποσό ύψους 70 εκατομμύρια ευρώ θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. Στην Περιφέρεια Ηπείρου το συνολικό ποσό φθάνει τα 3.178.200 ευρώ.