70 εκατομμύρια ευρώ στις Περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών.

Ποσό ύψους 70 εκατομμύρια ευρώ θα κατανεμηθεί στις Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών. Στην Περιφέρεια Ηπείρου το συνολικό ποσό φθάνει τα 3.178.200 ευρώ.