610 ΝΕΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΗΣ ΆΡΤΑΣ