22 Τοπικές κοινότητες εντάσσονται στο πρόγραμμα κατά της υπογεννητικότητας της εταιρίας»Γιώτης».

0
183

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε «Μια ελπίδα γεννιέται» για τη μείωση της υπογεννητικότητας παρουσιάστηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε εκδήλωση στο Βουργαρέλι του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων 22 Τοπικές Κοινότητες του Δήμου εντάσσονται στο πρόγραμμα μεταξύ άλλων χωριών της Ελλάδας.