17 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ Ε.Π. ΄΄ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020΄΄ ΓΙΑ ΄΄ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ΄΄