12ΕΚ.ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ ΑΡΤΑΣ