11 προγράμματα για 88.500 θέσεις εργασίας.

0
123

11 νέα προγράμματα που αναμένεται να προκηρυχθούν στο Α’ τρίμηνο του 2019 σχεδιάζει να υλοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας.Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 632 εκατ.500 χιλ. ευρώ και θα απευθύνονται σε 88.500 ανέργους.