” ΌΧΙ” από την Ήπειρο στα απορρίμματα της Κέρκυρας.

Ομόφωνα “όχι” είναι η απάντηση των Προέδρων Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Ηπείρου στο αίτημα της Κέρκυρας να μεταφερθούν τα απορρίμματα στους ΧΥΤΑ που λειτουργούν στην Ήπειρο. Ούτε υποδομές ανάλογες υπάρχουν,επισημαίνει ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου,Στάθης Γιαννούλης,ούτε είναι κοινωνικά αποδεκτό και από εμάς ν’αυξήσουμε τον όγκο απορριμμάτων.