”ΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΑΜΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ”

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ Περιφερειάρχης Ηπείρου