»ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ» Η ΔΙΑΜΑΧΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΟΣΔΑ