ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ Η ΧΩΡΑ ΣΕ ”ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΚΑΙ ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ”- ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΛΥΚΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ