”ΧΤΥΠΗΜΑ ”ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ ΦΑΝΑΡΙΟΥ