Χρ.Μπαϊλης: “Πρέπει να ενισχυθεί ο Θεσμικός ρόλος των Ο.Τ.Α.”

Στο Θεσμικό και Κοινωνικό ρόλο των Ο.Τ.Α αναφέρεται ο Δήμαρχος Πρέβεζας Χρήστος Μπαϊλης,τονίζει ότι οι Δήμοι λειτουργούν σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης μέσω των νέων προγραμμάτων.