Χρηματοδοτήθηκαν έργα ύδρευσης στον Δήμο Αρταίων με προϋπολογισμό 4,3 εκ. ευρώ.

Στο πρόγραμμα φιλόδημος του Υπουργείου Εσωτερικών,εντάχθηκε το έργο με τίτλο “Βελτιώσεις – Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Αρταίων με συνολικό προϋπολογισμό 4.362.251 ευρώ.