”ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΤΕΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ”

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΖΑΡΚΑΔΑΣ Πρόεδρος Τουριστικών Καταλυμάτων Ηπείρου