ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΚ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΑΣΟΥΛΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ