ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ Πρ. Συλλ. Υδατοκαλλιεργητών Θεσπρωτίας