Υπογραφή σύμβασης για τη προμήθεια τριών υπερσύγχρονων παράκτιων περιπολικών πλοίων.

0
166

Με τρία υπερσύγχρονα παράκτια περιπολικά πλοία ενισχύεται το Λ.Σ και Ελληνική Ακτοφυλακή ύστερα από την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και της αναδόχου εταιρίας. Το ποσό είναι της τάξης των 42 εκατ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από Ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας.