Υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης του κολυμβητηρίου Άρτας.

Εγκρίθηκε η μελέτη για επεμβάσεις εξοικονόμησης στο Ανοιχτό κολυμβητήριο του Δήμου Αρταίων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 983.841 ευρώ.