Υποβολή αιτήσεων ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Ζηρού.

Ανοικτή πρόσκληση απευθύνει ο Δήμος Ζηρού για την υποβολή αιτήσεων ένταξης στο κοινωνικό παντοπωλείο. Ας δούμε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξη των δυνητικά ωφελούμενων κατοίκων.