ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ- ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΑΝΣΗ