ΤΡΙΠΛΑΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΆΡΤΑ

ΕΥΗ ΚΛΟΥΡΑ Γραμματέας Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Άρτας