ΤΡΙΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΠΕΣΠΑΣΕ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ”ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε” ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΥΣΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ Επιχειρηματίας