Τριήμερες εκδηλώσεις τιμώντας τον Πρωτεργάτη της Φιλικής Εταιρίας Νικόλαο Σκουφά.

Τριήμερες εκδηλώσεις θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Νικολάου Σκουφά στο Κομπότι Άρτας,τιμώντας τον Πρωτεργάτη της Φιλικής Εταιρείας Νικόλαο Σκουφά.