ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΤΟ- ΝΕΚΡΟΣ 19 ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ