ΤΟ ΥΠΕΝ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Φ/Β ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ