ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΆΡΤΑΣ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS ROLE MODELS