Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης “υιοθετεί” περιοχές.

Για 10η χρονιά,το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Εκπαίδευσης και το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ε.Μ.Π “Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών” υιοθετεί περιοχές του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων με στόχο την ενίσχυση των προοπτικών των τοπικών κοινωνιών.