Το “Μαγικό χωριό” για πέμπτη χρονιά στο Δήμο Ζηρού.