ΤΟ ΚΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ »ΞΕΝΙΑ»