Τον προστάτη του Άγιο Γεώργιο τίμησε το ΚΕΝ Άρτας.