Τον Ιανουάριο η τελική απόφαση για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Τον Ιανουάριο θα κριθεί αν θα αποπεμφθεί ο Ε.Ε.Σ από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού.Για τη τελική απόφαση θα ληφθεί υπόψιν η πρόοδος της εξυγίανσης του Ελληνικού Οργανισμού η οποία σύμφωνα με την πρόεδρο του Ε.Ε.Σ ήδη υλοποιείται. Στο θέμα αναφέρεται ο πρόεδρος του παραρτήματος Άρτας Γιώργος Βασιλείου.