ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΑΡΝΕ ΝΤΑΛ