ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΠΕΤΑ